Teken-it is een bouwkundig tekenbureau dat niet alleen de bouwkundige tekeningen verzorgt voor uw verbouwing, Teken-it neemt u ook graag de aanvraag om een omgevingsvergunning, volledig uit handen. De vaak daarbij behorende constructie berekeningen en tekening kunnen eveneens voor u verzorgd worden.
Door jarenlange ervaring bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van verschillende gemeenten kunnen wij u vóóraf een indicatie geven van de mogelijkheden in en rond het huis.
Daarnaast kunnen wij u adviseren bij uw lopende, verleende of onverhoopt afgewezen omgevingsvergunning aanvraag.

Wij vezorgen voor u:
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Constructief tekenwerk
 • Constructieve berekeningen
 • Concept aanvraag / vooroverleg
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. De bouwvergunning zoals we deze allemaal kennen bestaat niet meer. De omgevingsvergunning kan uit meerdere zogenaamde activiteiten bestaan zoals:
 • bouwen
 • slopen
 • ontheffing bestemmingsplan
 • monumenten
 • kappen (van bomen)
 • inrit (voorheen inrit vergunning)
Indien u een project heeft waar meerdere activiteiten voorkomen, kunnen deze in één aanvraag worden ingediend. Onder de Wabo zijn ook de mogelijkheden met betrekking tot het vergunningvrij bouwen verruimd. Voor al uw vragen met betrekking tot de Wabo en het vergunningvrij bouwen kunnen wij u van dienst zijn.
Johan Moerkerken

voorbeeld-site-01